WHOIS چیست؟

WHOIS چیست؟ Whois امکانی است که به شما اجازه می دهد نام و اطلاعات تماس مالک دامین را مشاهده کنید و همچنین از آزاد بودن Domain مورد نظر جهت ثبت مطلع شوید.   تاریخچه WHOIS زمانی که فقط یک سرویس دهنده اینترنت بنام ARPANET