خصوصیات سیستم های مدیریت محتوا

خصوصیات سیستم های مدیریت محتوا در مقایسه با سایتهای  Static که صرفا مجموعه ای از چند صفحه ثابت است که قابلیت ویرایش و ارتقای آن صرفا توسط طراح سایت امکان پذیر میباشد، سیستم مدیریت محتوای وب که با نام اختصاری