معرفی قدرت اوراکل

معرفی قدرت اوراکل   تعریف بانک اطلاعاتی اوراکل : بانک اطلاعاتی اوراکل یک بانک اطلاعاتی رابطه ای است که امکان ذخیره، بازیابی و بروزرسانی داده ها را با سطح بالایی از کارآیی،قابلیت اطمینان و مقیاس پذیری برای شما فراهم می